IR35 – Jakie zmiany od kwietnia 2020?

– IR35 – Jakie zmiany od kwietnia 2020?

Ze względu na duży zamęt panujący ostatnio na grupach facebookowych i nie tylko, wyjaśniam i przypominam czym jest legalizacja IR35.

IR35 to pewne ograniczenia podatkowe nałożone przez rząd i trwające już od 2000r. Do tej pory wszyscy podatnicy musieli samodzielnie określić / udowodnić, iż sposób, w jaki pracują, odpowiada w 100% sposobie prowadzenia prawdziwej firmy (upraszczając, firma powinna być firmą, a nie tylko nośnikiem do obniżenia podatku).

Aby spełniać wymogi bycia „prawdziwa” firmą, trzeba wykazać się szeregiem wytycznych i mieć na uwadze ze HMRC zawsze będzie miało swój własny punkt widzenia nie koniecznie taki sam jak wy.

Przykładowe wytyczne:

 • Brak bezpośredniego nadzoru, swoboda dysponowania czasem pracy
 • Możliwość pojęcia zlecenia pracy dla różnych zleceniodawców w dowolny sposób i dowolnym przedziale czasu
 • Możliwość zrezygnowania z przyjętego zlecenia bez konsekwencji utraty przyszłych zleceń
 • Możliwość wysłania innej osoby do pracy na swoje zastępstwo
 • Możliwość wykonania zlecenia przy pomocy dodatkowej osoby (tzw. pomocnika), której za prace zapłacicie z własnych pieniędzy.
 • Wykonywanie pracy przy pomocy własnych narzędzi
 • Posiadanie loga, wizytówek, papieru firmowego, adresu mailowego opatrzonego nazwa waszej firmy.
 • Aktywne szukanie nowych zleceń promujące waszą firmę.
 • Brak opłacanego urlopu
 • Samodzielne wystawianie oraz wysyłanie faktur do klienta (wiem, że istnieje self billing, ale każda firma powinna posiadać swój własny system fakturowania oraz ich ewidencje)
 • Odpowiadanie za straty materialne firmy (ważne jest posiadanie Public Liability)
 • Odpowiadanie za swoje własne straty finansowe poprzez brak płatnego urlopu lub straty spowodowanie niemożliwością wykonywania pracy np. ze względu na chorobe. Pamiętajmy, że prowadząc własną firmę nie macie płaconego sick paye przez pracodawcę- posiadanie ubezpieczenia Income Protection również może (ale nie musi) was postawić was w dobrym świetle.

O jakie zmiany tak właściwie cala afera i po co jest IR35?

Dzięki tej legalizacji rząd stara się łatać dziury podatkowe, które powstają poprzez niskie składki ubezpieczeniowe dyrektorów firm, oraz podatki, które niestety bardzo często są płacone w kwotach znacznie niższych niż te pobierane w pracy na kontrakcie czy poprzez agencje w systemie PAYE.
Pierwsze poważniejsze kroki rząd podjął w kwietniu 2017, wprowadzając ograniczenie dla tzw. sektora publicznego (np. NHS). Sektor prywatny miał być objęty ustawą od kwietnia 2019, jednak ten czas został odroczony do 2020.

Gdzie te zmiany?

Od kwietnia 2020r odpowiedzialność za prawidłowe określenie sposobu „zatrudnienia” pracownika/podwykonawcy spoczywać będzie na tzw. „końcowym kliencie” (np. Iceland, BMW) przy oczywiście dużym udziale agencji pracy.
To oni właśnie odegrają kluczową rolę na dalszym etapie i to oni określą sposób Waszego zatrudnienia.

Co można teraz zrobić?

To dobre pytanie do agencji. Te niestety jeszcze nie chętnie się wypowiadają na ten temat, nie chcąc za szybko stracić siły roboczej, która chętnie rozważy kontrakty lub ewentualny powrót do kraju.

Opcje na tą chwile są bez zmian:

 • praca przez PAYE na agencji
 • praca przez Umbrelle na PAYE
 • kontrakt o pracę
 • praca poprzez Limited Company

Kto będzie mógł nadal pracować poprzez Limited Company?

Oprócz wytycznych, które przedstawiłam powyżej, decyzyjnym podmiotem będzie „końcowy klient” oraz agencja. Przy ocenie powinni opierać się oni na specjalnie stworzonym do tego celu „kalkulatorze”, który polecam wykonać również ze swojej perspektywy, wynik testu skonsultować z nami, a pozytywną decyzję przedstawić w agencji do ewentualnego podpisu/akceptacji lub przynajmniej dla własnej ewidencji na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej .

Zainteresowanych tematem zapraszam do wykonania testu wybierając opcję pierwszą „The worker” :
https://www.tax.service.gov.uk/check-employment-status-for-tax/reason-for-using-tool

W przypadku dodatkowych pytań , jak zawsze zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam serdecznie.
Monika Ludwicka