Program Coronavirus Job Retention Scheme

Zatrudniasz pracowników lub chcesz wiedzieć jak będzie chroniona Twoja pensja?

Program Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) jest dostępny dla wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem tych z sektora publicznego lub tych, którzy nie działają za pośrednictwem PAYE.

CJRS pozwala pracodawcom ubiegać się o „zwrot” 80% kosztów wynagrodzenia pracownika do £2500 na miesiąc kalendarzowy. Pracodawca może zapłacić pozostałe 20% według własnego uznania. Koszty te obejmują wszelkie odpowiednie ulgi podatkowe dla pracowników.

 • Wytypowanych pracowników należy zaklasyfikować do tzw grupy „Furloughed Workers”, co oznacza, że ​​nie mogą oni wykonywać żadnej pracy na rzecz pracodawcy podczas korzystania z programu. 
 • Pracodawcy muszą poinformować swoich pracowników pisemnie tak, aby byli oni świadomi swojego statusu.
 • Pracownicy nie mogą sami oznaczać siebie jako „furloughed worker”, tylko ich pracodawca może to zrobić.
 • Pracownicy mogą zostać wyznaczeni jako „furloughed worker” nie tylko dlatego, że firma nie może działać, ale także, jeśli pracownicy nie są w stanie pracować, ponieważ opiekują się dziećmi z powodu zamknięcia szkoły.
 • Pracodawcy muszą zachować ostrożność, wyznaczając pracownika jako „furloughed worker” wypłacając tylko 80% kwoty objętej programem. O ile w umowie z pracownikami nie ma konkretnych klauzul dotyczących zwolnień, pracownik może nadal mieć prawo do pełnego wynagrodzenia, co oznaczałoby, że pracodawca może być zobowiązany do zapłaty pozostałych 20% do 80% objętych CJRS.

Pracodawcy mogą otrzymać pomoc CJRS dla pracowników wykonujących zwykle prace:

 • full-time
 • part-time
 • na kontraktach tzw zero-hour 
 • jako pracownicy agencyjni

Chociaż pracownik jest wyznaczony jako „furloughed worker”, nadal ma on prawo do ciągłości pracy i nadal przysługuje mu urlop. Pod wieloma względami stanowisko jest podobne do pracownika na urlopie macierzyńskim.

W przypadku pracowników pozostających na zerowych godzinach ich wynagrodzenie w lutym powinno stanowić punkt odniesienia dla kosztów przyszłych płac ( czas pokarze jak to będzie w praktyce). Pracownikom, którzy nie zarobili w lutym, zaleca się ubieganie się o Universal Credit (https://www.gov.uk/apply-universal-credit).

Osoby działające za pośrednictwem Limited Company jako dyrektor-akcjonariusz, będą uprawnione do korzystania z programu do poziomu 80% swojej deklarowanej wypłaty, pod warunkiem, że prowadzą system PAYE.

Jeśli pracownik był zatrudniony (lub zatrudniony przez firmę zajmującą się zatrudnieniem (np. agencje pracy) przez pełne dwanaście miesięcy przed staraniem się o owa pomoc, możesz ubiegać się o zwrot na podstawie:

 • Jego zarobków równych wysokości miesięcznych zarobków z poprzedniego roku podatkowego tj. 2019/2020. 
 • Jego średnich miesięcznych zarobków z roku podatkowego 2019-20
 • Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, możesz ubiegać się o średnią miesięcznych zarobków od momentu rozpoczęcia pracy.

 Pozostałe przydatne informacje:

 • Program będzie początkowo realizowany przez trzy miesiące, choć może być przedłużony. 
 • HMRC opracowuje obecnie portal, którego można będzie użyć do złożenia wniosku o program.
 • HMRC zastrzega sobie prawo kontroli na wypadek podejrzenia wyłudzeń.

Życzymy dużo siły 💪 i zdrowia!

 

#zostanwdomu #stayathome #pomocdlaselfemployed #coronavirus #Koronawirus #Covit19 #universalcredit