Upadłość Limited Company

Współpracujemy z polskojęzycznym Insolvency Practitioner.

Jeżeli twoja firma popadła w kłopoty finansowe i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,

skontaktuj się z nami aby uzyskać profesjonalna pomoc.

Odpowiedzialność dyrektora w przypadku upadłości firmy LTD może być poważna i wieloaspektowa. Kluczowe jest, aby dyrektorzy byli świadomi swoich obowiązków i potencjalnych konsekwencji niewłaściwego zarządzania.

  Rola, odpowiedzialność, obowiązek :

  Kłopoty finansowe i proces upadłość firmy LTD, to trudny okres zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i jego dyrektorów. Proces ten nie tylko oznacza koniec działalności firmy, ale również może skutkować poważnymi konsekwencjami dla osób zarządzających spółką. Postaramy się krótko opowiedzieć o potencjalnych sankcjach wobec dyrektorów i o tym, jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności.

  Dyrektorzy, podobnie jak Insolvency Practitioner, mają obowiązek dbać przede wszystkim o interesy wierzycieli, a ich działania będą poddane szczegółowej analizie w celu oceny, czy doszło do jakichkolwiek nadużyć.

  Insolvency Practitioner ma obowiązek badać działania dyrektorów, a także byłych dyrektorów oraz tzw. „ shadow director ” .

  Ich wnioski muszą być zgłaszane odpowiednim organom rządowym, które mają uprawnienia do nałożenia kar finansowych i dyskwalifikacji dyrektorów. W skrajnych przypadkach możliwe są również postępowania karne.

  Dlaczego warto reagować wcześniej?

  Działania na szkodę i niewłaściwe zachowanie.

  Dyrektorzy, którzy kontynuują działalność firmy, wiedząc ( a oczekiwane jest że powinni wiedzieć) , że nie ma rozsądnych perspektyw uniknięcia upadłości likwidacyjnej, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności . Mogą wówczas zostać zdyskwalifikowani i/lub osobiście odpowiedzialni za długi firmy.

  Niemniej jednak, mogą uniknąć odpowiedzialności, jeśli udowodnią, że zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zmniejszyć potencjalne straty wierzycieli.

  Zachowania uznawane za niewłaściwe obejmują m.in. korzystanie z pieniędzy firmy na własne potrzeby, kontynuowanie działalności firmy, gdy nie jest ona w stanie spłacić swoich długów, nieprowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych firmy, nieprzesyłanie sprawozdań, niepłacenie należnych podatków oraz używanie majątku firmy lub pieniędzy na własną korzyść.

  Sankcje
  W przypadkach, gdy Insolvency Practitioner stwierdzi, że dyrektor dopuścił się któregokolwiek z powyższych czynów, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie dyrektora do:

  • Zwrotu, przywrócenia lub rozliczenia się z zatrzymanych lub niewłaściwie użytych pieniędzy lub majątku wraz z odsetkami;
  • Wniesienia wkładu w majątek firmy jako odszkodowania za niewłaściwe działania lub naruszenie swoich obowiązków.
  • Dyrektorzy firm muszą poważnie traktować sankcje. Mogą oni nie tylko zostać zdyskwalifikowani na mocy odpowiednich przepisów upadłościowych lub ukarani grzywną, ale w niektórych przypadkach sąd może również wydać wyrok pozbawienia wolności!

  Oto kilka kluczowych wskazówek, które mogą pomóc w ochronie przed sankcjami:

  1. Bądź czujny na sygnały ostrzegawcze
  Nie ignoruj wczesnych oznak problemów finansowych. Regularne przeglądy finansów i szybka reakcja na trudności mogą zapobiec poważniejszym problemom.

  2. Działaj w interesie wierzycieli
  Pamiętaj, że w sytuacji kryzysowej Twoim obowiązkiem jest działanie z myślą o najlepszym interesie wierzycieli, a nie tylko firmy.

  3. Prowadź dokładne rejestry
  Upewnij się, że wszystkie transakcje firmy są dokładnie zarejestrowane. Niezachowanie odpowiednich rejestrów księgowych może być postrzegane jako niełaściwe zachowanie.

   

   

  4. Nie korzystaj z majątku firmy na własne potrzeby
  Używanie zasobów firmy na osobiste cele może prowadzić do zarzutów o niewłaściwe zachowanie i skutkować osobistą odpowiedzialnością.

  5. Szukaj porady
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, niezbędne jest skonsultowanie się z profesjonalistami, takimi jak księgowi czy Insolvency Practitioner. Mogą oni zaoferować cenne wskazówki i pomóc w podjęciu odpowiednich kroków.

  6. Nie ignoruj problemu
  Zignorowanie problemów finansowych lub rezygnacja z pozycji dyrektora w krytycznym momencie nie zwolni Cię z odpowiedzialności. W rzeczywistości, takie działania mogą pogorszyć sytuację.

  Pamiętaj, że odpowiedzialne i transparentne zarządzanie firmą to najlepsza strategia na uniknięcie potencjalnych sankcji w przypadku upadłości. Działaj zawsze z myślą o dobru firmy i jej wierzycieli, a Twoje szanse na przetrwanie trudnych czasów znacząco wzrosną.

  Jeżeli twoja firma popadła w kłopoty finansowe i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, skontaktuj się z nami aby uzyskać profesjonalna pomoc od akredytowanego Insolvency Practitioner.